Krádež v Kauflandu

V 15:14 hod. přijal operační MP telefonickou žádost o vyslání hlídky do prodejny Kaufland, k vyřešení ženy, která se pokusila z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o ženu ve věku 24 let, která se pokusila z prodejny odnést zboží v hodnotě několika tisíc.
Jednáním zmiňované ženy došlo k naplnění skutkové podstaty dle §8 odst. 1 písmena a) bod 1 zákona 251/2016 Sb., tedy krádeže.
Přestupek, kterého se výše uvedená žena dopustila, byl strážníky vyřešen příkazovým pokutovým blokem na místě nezaplaceným ve výši 5000,- Kč.
Toto přestupkové jednání bylo dále odesláno do Informačního systému evidence přestupků, tak jak ukládá zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.