KAVKAZ

V 13:26 hod. přijal operační MP žádost o spolupráci od bezpečnostní služby EC Security ohledně provedení kontroly uzavřeného objektu Kavkaz na Goethově nám. z důvodu podezření, že se v budově nachází narušitel, neboť z uvedeného domu EC Security přijala několik signálů z pohybových čidel.

Při příjezdu hlídky na místo, společně se zaměstnancem EC Security, bylo zjištěno, že došlo k propadnutí stropu v zadní části tohoto objektu. Hlídka se společně s členem bezpečnostní služby EC Security snažila voláním zjistit, zda se někdo nachází v prostoru zřícení.

Na volání však nikdo nereagoval.

Vzhledem k tomu, že došlo k opětovnému sesunutí zdiva a situace v objektu byla životu nebezpečná, hlídka MP a ostraha EC Security místo opustili.

O uvedené situaci byla ihned vyrozuměna Policie ČR a Hasičský záchranný sbor s tím, že nebyla vyloučena přítomnost osob v objektu.

Následně si celou situaci převzali příslušné Integrované záchranné složky a započali potřebné úkony ke zjištění, zda se někdo v objektu nachází či nikoli.

Během následujících tří dnů byla Městská policie nápomocna složkám IZS při zajišťování místa, kde probíhali záchranářské práce, proti vstupu nepovolaných osob.

Dne 10.01.2018 byli záchranářské práce ukončeny a přítomnost osob se v objektu nepotvrdila.