Injekční stříkačka

V 13:30 hod. přijal operační MP telefonické oznámení, že se na chodníku u trolejbusové zastávky vedle hotelu Cristal nachází na zemi jednorázová injekční stříkačka.
Strážnící odebrali injekční stříkačku a předali ji k odbroné likvidaci do zdravotnického zařízení Městské nemocnice ML.