KAVKAZ

Přestože je komplex KAVKAZ zabezpečen detektory pohybu a oplocen k zamezení vstupu nepovolených osob, aby zde nedošlo k újmě na zdraví, najdou se lidé, kteří i přes tyto zábrany neoprávněně do objektu vstupují.

V 15:00 hod. přijal operační MP žádost o spolupráci v souvislosti s tím, že v objektu KAVKAZ služba EC Security zadržela dvě osoby.
Ztotožněním těchto osob (muže a ženy) strážníci na místě zjistili, že se jedná o G.W. (27 let) a V.M. (25 let). Uvedená dvojice překonáním několika uvedených zábran vnikla do objektu ze zvědavosti, aniž by si uvědomovala své protiprávní jednání včetně rizika ohrožení vlastního zdraví. O celé této věci byla vyrozuměna Policie ČR a odpovědné osoby, které zodpovídají za objekt KAVKAZ.