Podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích