Důležitá telefonní čísla

Městská policie

   156   nebo   354 922 166

Policie ČR

   158

Zdravotnická záchranná služba

   155

Hasičský záchranný sbor

   150

Jednotné evropské číslo tísňového volání

   112