Krádež v podmínce..

Krádež v podmínce..

Dne 24.03.2021 po sedmé hodině večerní vyjížděla hlídka Městské policie ML do prodejny Kaufland na základě přijatého oznámení o skutečnosti, že se zde jedna žena pokusila z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
Na místě strážníci zjistili, že se jedná o ženu ve věku 42 let, která se z prodejny pokusila bez zaplacení odnést nějaké drobnosti a dvě lahve alkoholu. Prověřením této osoby na Obvodním oddělení Policie ČR vyšlo najevo, že je ve zkušební době podmíněného odsouzení.
Na základě těchto poznatků si celou věc převzala k dořešení Policie ČR.

Řidič v nesnázích

Řidič v nesnázích

Po kontrolní činnosti na Kladské, při jízdě zpět do Mariánských Lázní, zaznamenala hlídka stojící osobní vozidlo na komunikaci, u něhož byla použita výstražná varovná světla. Řidič uvedl, že má pravděpodobně u svého vozidla nefunkční převodovku, jelikož nemohl zařadit žádný rychlostní stupeň.
Vzhledem k situaci a lokalitě, kde je velice špatný telefonní signál, nabídla hlídka MP pomoc s odtažením porouchaného vozidla.
Nepojízdné vozidlo se podařilo dopravit do Mariánských Lázní, kde si již majitel vozu zajistil vše potřebné.

Nebezpečně nahnutý strom

Nebezpečně nahnutý strom

Po páté hodině odpolední přijal operační MP telefonické oznámení o tom, že je na propojovací cestě mezi sídlištěm Vora a městskou částí Hamrníky nahnutá Olše tak, že zasahuje do drátů elektrického vedení.
Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strom se vlivem větru chvílemi dotýkal drátů el. vedení a docházelo k jiskření. Tato oblast byla strážníky ohraničena páskou proti vstupu osob a skrze operačního byla kontaktována společnost ČEZ.

Hodinu poté byla již na místě služba od ČEZu s potřebnou technikou a provedla odstranění nahnutého stromu.

Na kole jen s přilbou

Na kole jen s přilbou

Na toto téma zrealizovala Městská policie ML v prvním prázdninovém víkendu bezpečnostně preventivní akci zaměřenou na cyklisty.
Tato činnost se opírala o projekt Týmu silniční bezpečnosti „Na kole jen s přilbou“, kde byl kladen důraz na používaní ochranných a reflexních prvků.

Přestože nám zákon ukládá povinnost nošení cyklistické přilby u osob mladších 18 let (§58 zákona č. 361/2000 Sb.), měl by každý důkladně zvážit, zda riskovat úraz. Téměř u poloviny případů cyklistických nehod dojde k poranění hlavy.

Dle údajů zveřejněných Evropskou radou pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) vyplývá, že cyklistická přilba snižuje riziko vážného zranění hlavy o 69 % a v případě zranění smrtelného se jedná o 65 %. (zdroj: projekt „Na kole jen s přilbou“)

Strážníci cyklistům rozdávali informační letáčky a jiné předměty např. : Na kole jen s přilbou, Bezpečně na kole, Průvodce městem Mariánské Lázně, Cyklistické mapy, reflexní pásky, reflexní tyčinky na dráty jízdních kol a cyklistické lékárničky.

Věcné předměty byly poskytnuty koordinátorkou BESIPu Karlovarského kraje; Týmem silniční bezpečnosti; Mariánskolázeňsko-dobrovolným svazkem obcí; Infocentrem Mariánské Lázně.
Všem zde uvedeným velice děkujeme za poskytnuté materiály.

(https://www.nakolejensprilbou.cz)

Mladý muž a alkohol

Mladý muž a alkohol

Po půl osmé hodině večerní přijal operační telefonické oznámení s tím, že v ulici Husova u prodejny JIP leží na zemi muž.
Na místě bylo hlídkou MP zjištěno, že se jedná čtyřiatřicetiletého L.R. z Mariánských Lázní, který byl v podnapilém stavu. Se strážníky komunikoval a lékařské ošetření nevyžadoval.

Místním šetřením se strážníkům podařilo kontaktovat otce pana L.R., který se jej ujal.

Dva dny poté vyjížděla hlídka MP do ulice Lužická, kde dle oznamovatele má ležet muž na zemi. Opět se jednalo o již známou osobu pana L.R. Tentokráte byl v takovém stavu, že se jej strážníkům nepodařilo přimět ke komunikaci.
Proto byla na místo přivolána Rychlá záchranná služba, která ho vzhledem k jeho stavu musela odvézt do městské nemocnice Cheb.

Naboural a ujel

Naboural a ujel

V půl šesté ráno hlídka MP zjistila v ulici Ruská před budovou MěÚ poškozené dvě vozidla. Jednalo se o osobní vůz Dacia a Toyota do kterých naboural neznámý řidič a z místa ujel. Zjištěný poznatek byl předán Policii ČR, která v tomto směru zahájila šetření.

Nepořádek u kontejnerů

Nepořádek u kontejnerů

Prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenal operační MP ve večerních hodinách dvě osoby vytahující obsah z kontejnerů na tříděný odpad. Jednalo se o sběrné místo na parkovišti v ulici Podhorská.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o dva muže, kteří vytahováním předmětů z kontejnerů vytvářeli na místě značný nepořádek.
Za toto jejich jednání jim byla uložena pokuta příkazem na místě nezaplaceným.

Oheň na zahradě

Oheň na zahradě

Během dopolední kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP zaznamenala na zahradě u jednoho z domů oheň u dřevěného přístavku, který nikdo nehlídal. Strážníci se pokoušeli dozvonit na obyvatele domu, ale marně. Všimli si, že jsou zde otevřená vrata, tak se rozhodli na pozemek vstoupit, neboť hrozilo, že by od ohně mohlo dojít k zahoření přilehlé kůlny. Po zabouchání na okna v přízemí vyšla z domu paní L.V., které uvedli důvody proč zde jsou.  Zmiňovaná o žádném ohni nevěděla a uvedla, že pouze vysypala popel z kamen na kompost, což bylo patrně příčinou onoho zahoření.
Strážníci oheň uhasili a paní poučili, jak pro příště nakládat s popelem.
Včasným zásahem nedošlo k žádným škodám ani újmě na zdraví.
Paní L.V. hlídce následně poděkovala za jejich všímavost a pomoc.

Domácí napadení

Krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Franze Kafky, kde mělo dle oznamovatelky dojít k domácí potyčce.
Po příjezdu na místo k bytu, kde mělo docházet k ohlášenému jednání otevřela strážníkům žena ve věku 80-ti let, která měla nad okem podlitinu a triko od krve.

Uvedla, že jí do obličeje uhodil její syn, s kterým má dlouhodobě potíže. Zmíněný syn ve věku 54 let vzápětí vyšel z vedlejší místnosti.
Vzhledem k viditelným zraněním ženy v obličejové části hlavy byla na místo přivolána Rychlá záchranná služba za účelem odborného ošetření a zároveň hlídka Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Zraněná žena byla zdravotníky odvezena na podrobné vyšetření do nemocnice a jednání agresivního syna si převzala k dořešení hlídka Policie ČR.

Noční klid a alkohol

Po desáté hodině večerní přijal operační MP telefonické oznámení o skupince mladých osob nacházejíc se v altánku na Anglické ulici, kteří zde měli být hluční a pouštět hlasitě  hudbu.
Hlídka MP na místě zjistila celkem pět osob popíjejících alkohol.
Následnými úkony bylo zjištěno, že zde byl podán alkoholický nápoj mladistvé osobě u níž byla orientační dechovou zkouškou naměřena hodnota 1,39
 ‰ .
Protiprávní jednání podání alkoholového nápoje bude dále řešeno postoupením k příslušnému správnímu orgánu.
Dále pak porušení aktuálního mimořádného opatření pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob bude u všech přítomných postoupeno k dořešení orgánu Krajské hygienické stanice KV.