Category Archives: Události

  • -

Naboural a ujel

Category:Události

V půl šesté ráno hlídka MP zjistila v ulici Ruská před budovou MěÚ poškozené dvě vozidla. Jednalo se o osobní vůz Dacia a Toyota do kterých naboural neznámý řidič a z místa ujel. Zjištěný poznatek byl předán Policii ČR, která v tomto směru zahájila šetření.


  • -

Nepořádek u kontejnerů

Category:Události

Prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenal operační MP ve večerních hodinách dvě osoby vytahující obsah z kontejnerů na tříděný odpad. Jednalo se o sběrné místo na parkovišti v ulici Podhorská.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o dva muže, kteří vytahováním předmětů z kontejnerů vytvářeli na místě značný nepořádek.
Za toto jejich jednání jim byla uložena pokuta příkazem na místě nezaplaceným.


  • -

Oheň na zahradě

Category:Události

Během dopolední kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP zaznamenala na zahradě u jednoho z domů oheň u dřevěného přístavku, který nikdo nehlídal. Strážníci se pokoušeli dozvonit na obyvatele domu, ale marně. Všimli si, že jsou zde otevřená vrata, tak se rozhodli na pozemek vstoupit, neboť hrozilo, že by od ohně mohlo dojít k zahoření přilehlé kůlny. Po zabouchání na okna v přízemí vyšla z domu paní L.V., které uvedli důvody proč zde jsou.  Zmiňovaná o žádném ohni nevěděla a uvedla, že pouze vysypala popel z kamen na kompost, což bylo patrně příčinou onoho zahoření.
Strážníci oheň uhasili a paní poučili, jak pro příště nakládat s popelem.
Včasným zásahem nedošlo k žádným škodám ani újmě na zdraví.
Paní L.V. hlídce následně poděkovala za jejich všímavost a pomoc.


  • -

Domácí napadení

Category:Události

Krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Franze Kafky, kde mělo dle oznamovatelky dojít k domácí potyčce.
Po příjezdu na místo k bytu, kde mělo docházet k ohlášenému jednání otevřela strážníkům žena ve věku 80-ti let, která měla nad okem podlitinu a triko od krve.

Uvedla, že jí do obličeje uhodil její syn, s kterým má dlouhodobě potíže. Zmíněný syn ve věku 54 let vzápětí vyšel z vedlejší místnosti.
Vzhledem k viditelným zraněním ženy v obličejové části hlavy byla na místo přivolána Rychlá záchranná služba za účelem odborného ošetření a zároveň hlídka Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Zraněná žena byla zdravotníky odvezena na podrobné vyšetření do nemocnice a jednání agresivního syna si převzala k dořešení hlídka Policie ČR.


  • -

Noční klid a alkohol

Category:Události

Po desáté hodině večerní přijal operační MP telefonické oznámení o skupince mladých osob nacházejíc se v altánku na Anglické ulici, kteří zde měli být hluční a pouštět hlasitě  hudbu.
Hlídka MP na místě zjistila celkem pět osob popíjejících alkohol.
Následnými úkony bylo zjištěno, že zde byl podán alkoholický nápoj mladistvé osobě u níž byla orientační dechovou zkouškou naměřena hodnota 1,39
 ‰ .
Protiprávní jednání podání alkoholového nápoje bude dále řešeno postoupením k příslušnému správnímu orgánu.
Dále pak porušení aktuálního mimořádného opatření pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob bude u všech přítomných postoupeno k dořešení orgánu Krajské hygienické stanice KV.


  • -

Liška patří do lesa

Category:Události

Po sedmé hodině ranní přijal operační MP telefonickou žádost o pomoc od pracovníka na novostavbě v ul. Tepelská s tím, že se přímo na stavbě nachází liška.Strážník za pomoci odchytové sítě lišku odchytil. Operační se mezitím telefonicky spojil s místním revírníkem lesů ČR, který se na místo dostavil a společně se strážníkem lišku odvezli vypustit do okolních lesů.


  • -

Veřejná sbírka – trochu jinak

Category:Události

V půl druhé odpoledne vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení k prodejně Tesco, kde měla nějaká žena vybírat finanční příspěvky na opuštěné psy a oznamovatel měl podezření, že se jedná o nějaký podvod.Hlídka na místě zjistila, že se jedná o ženu ve věku 36 let, která zde vybírala finanční hotovost na veřejnou sbírku pro zapsaný spolek se sídlem v Hradci Králové.
Strážníci na místě shledali důvodné podezření z porušení zákona o veřejných sbírkách. Zejména pokladnička nebyla zajištěna dle stanov zmiňovaného zákona.
Celá událost byla předána na příslušný odbor finančního úřadu k dořešení.


  • -

Dopravní nehoda

Category:Události

Krátce po desáté hodině dopolední zaznamenal operační Městské policie ML na kamerovém systému dopravní nehodu dvou osobních vozidel v křižovatce ulic Husova a Nákladní, kde příčinou srážky bylo nedání přednosti v jízdě.
Na místo byla vyslána hlídka MP, která zde do příjezdu Policie ČR prováděla usměrňování provozu.

Dále byla na místo povolána složka Hasičského záchranného sboru z důvodu úniku provozních kapalin z poškozených vozidel.


  • -

Buďte vidět, přežijete!

Category:Události

„Vidět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci to platí dvojnásob.

Proto pro poslední listopadový týden zvolili preventisté městských policií v Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akci nazvanou „Buďte vidět, přežijete!“ ve spolupráci s Janou Huttovou, která za BESIP poskytla nezbytné reflexní prvky a informační letáčky.

V Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově, Chodově a Mariánských Lázních ve dnech od 25. do 29. 11. oslovovali strážníci chodce a upozorňovali je na důležité pravidlo „být viděn“ v dopravním provozu za snížené viditelnosti.

Akce bývá tradičně směřována na podzimní období, kdy se dny krátí, světla je poskromnu a řada lidí se obléká do tmavých barev. Platí to především o seniorech, kteří tmavé nevýrazné barvy preferují. Řada z nich už naštěstí disponuje reflexními doplňky, nejčastěji páskami, které strážníci v rámci této, i jiných preventivně bezpečnostních akcí, rozdávají.


  • -

Řidič pod vlivem alkoholu

Category:Události

V půl desáté odpoledne požádala o součinnost Policie ČR z obvodního oddělení ML. Hlídka Policie ČR prováděla šetření dopravní nehody, a proto bylo požádáno Městskou policii o prověření skutečného stavu věci ohledně řidiče vozidla Škoda Octavia u prodejny Kaufland, který měl být údajně pod vlivem alkoholu.
Na základě obdrženého popisu hlídka MP zastavila tohoto řidiče v ulici Husova.
Jednalo se o muže z Ukrajiny ve věku 44 let, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Hlídka vyzvala řidiče k provedení orientační dechové zkoužky, což se v důsledku jeho stavu nedařilo.
Toto zjištění bylo předáno Policii ČR, která na místo vyslala svou hlídku.
Přislušníkům Policie ČR se následně povedlo provést orientaćní dechovou zkoušku jejímž výsledkem bylo 2,79
‰.
Celou událost si následně převzala Policie ČR k dořešení.