BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2018

V 08:30 hod. zahájil velitel městské policie pan Jiří Ďurčo společně se starostou města ML panem Ing. Martinem Kalinou akci „BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2018“

Akce byla určena pro žáky 5.tříd základních škol z Mariánských Lázní, kde cílem bylo dětem připomenout nejen rizika, s nimiž se mohou během prázdnin setkat a jak je řešit, ale také se jednalo o opakování dopravní výchovy.

Účastníci akce:
Městská policie ML, BESIP, Rychlá záchranná služba, Autospektum 2000 s.r.o. a SMS ML.

BESIP – členové týmu BESIP připomněli dětem bezpečné chování v silničním provozu včetně povinné výbavy jízdního kola.

Osádka rychlé záchranné služby – dětem byly připomenuty zásady poskytování první pomoci včetně možnosti vyzkoušení si resuscitace na figuríně

SMS ML – pan Kantor společně se strážníkem městské policie ML diskutovali s dětmi nad nebezpečnými předměty, s kterými se mohou setkat jak doma, tak venku.

AUTOspektrum 2000 s.r.o. – členové škoda týmu připomínali povinnost používání bezpečnostních prvků ve vozidlech, zejména používání bezpečnostních pásů, dětských podsedáků a autosedaček.
Dalším tématem byla diskuse o tom, v jakých případech zákon umožňuje sedět ve vozidle na předním sedadle spolujezdce.

Městská policie ML – u strážníků absolvovali žáci všeobecný vědomostní písemný test a přezkoušení ze znalostí dopravních značek.

Po absolvování všech stanovišť obdrželi děti věcné ceny, jako připomínku potřeby mít na paměti nástrahy volnočasových aktivit.

Dne 27.06.2018 byli vyhodnoceni žáci, kteří nejlépe spolupracovali a správně odpověděli na písemné testové otázky. Těmto žákům předal starosta Ing. Martin Kalina za asistence Městské policie ML hlavní věcné ceny, které věnovala společnost AUTOspektum 2000 s.r.o. a Nová KARNA s.r.o.

Tímto bychom chtěli za městskou policii ML poděkovat panu Ing. Jiřímu Chumovi řediteli Hotelové školy za poskytnuté zázemí, společnosti Karlovarské minerální vody a.s. za osvěžující minerální vody pro všechny zúčastněné, panu Bílkovi – SPORT Bílek za poskytnutí řádně vybaveného jízdního kola, panu Ing. Machtovi z Opavia-LU s.r.o. závod KOLONÁDA za poskytnuté sušenky, panu Ing. Janu Budkovi za dva plné koše sladkostí.