Author Archives: Admin

  • -

Krádež v Kauflandu

Category:Události

V 19:15 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny Kaufland, že se v prodejně nějaký muž pokusil o krádež zboží.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o jistého T. W. (27-let) polské národnosti, který se pokusil z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
Po provedení nezbytných úkonů uložili strážníci panu T. W. pokutu ve výši 2 000,-Kč příkazem na místě nezaplaceným.
Přestupek byl následně zaevidován do Informačního systému evidence přestupků.


  • -

Převrácený kontejner na elektroodpad

Category:Události

V 03:35 hod. na základě telefonického oznámení, jede hlídka MP do ulice Na Výsluní, kde se mají nacházet tři muži, kteří převrátili kontejner s elektroodpadem a vytahují jeho obsah.
Při příjezdu hlídky na místo se zde již nacházel jen jeden muž, u kterého byla následně zjištěna totožnost. Jednalo se o jistého K. P. ve věku 46-let.
Hlídka poučila muže a jeho protiprávním jednání a vyzvala ho, aby dal věci do původního stavu.


  • -

Muž u cesty

Category:Události

V 00:10 hod. jela hlídka MP na křižovatku ulic Plzeňská x Tepelská, a to na základě občanského upozornění, že se zde již delší dobu nachází sedící muž a oznamovatel má obavu, zda je v pořádku.
Ztotožněním onoho muže, bylo zjištěno, že se jedná o jistého B. P. (54-let), který byl pod vlivem alkoholu a v důsledku toho na uvedeném místě usnul. Pan B. P. nejevil žádné známky zranění a s hlídkou bez problémů komunikoval. Nabízenou pomoc od strážníků odmítl s tím, že jde na ubytovnu.


  • -

Vniknutí do objektu

Category:Události

V 19:00 hod. přijal operační telefonické oznámení od dispečera EC Security s žádostí, zda by mohla být hlídka MP nápomocna ke kontrole hotelu Labe.
Bezpečnostní služba EC Security neustále zaznamenávala signály o pohybu v hotelu, přetože by se v budově neměl nikdo nacházet, neboť je zde provoz v současnosti uzavřen.
Strážníci společně s členem bezbečnostní služby započali kontrolu objektu. Byla informována provozní hotelu Labe, která se posléze dostavila na místo a upřesnila, že všechny pokoje po uzavření hotelu nechali odemčené.
Pokračující kontrolou bylo zjištěno několik uzamčených pokojů, kde v jednom z nich byl nalezen a následně zadržen narušitel. Ztotožněním této osoby bylo zjištěno, že se jedná o jistého M.F. ve věku 24 let.
Pro své protiprávní jednání byl pana M.F. předán hlídce Policie ČR, která byla přivolána na místo.


  • -

Krádež v Kauflandu

Category:Události

V 10:04 hod. vyjíždí hlídka MP do prodejny Kaufland na přijaté oznámení od zaměstnanců nákupního centra, že se zde někdo pokusil odnést zboží bez zaplacení.
Strážníkům byl na místě označen muž, který se měl uvedeného jednání dopustit.
Následnými kroky bylo zjištěno, že se jedná o jistého G.B. – 53let, který hlídce přiznal svůj úmysl krádeže zboží.
Jednáním pana G.B. došlo k naplnění skutkové podstaty dle §8 odst. 1 písmena a) bod 1 zákona 251/2016 Sb., tedy krádeže.

Strážníci jsou oprávněni tento přestupek projednat v příkazním řízení na místě až do výše 10.000,- Kč.

Přestupek, kterého se dopustil pan G.B. byl vyřešen příkazovým pokutovým blokem na místě nezaplaceným ve výši 500,- Kč.
Toto přestupkové jednání bylo dále odesláno do Informačního systému evidence přestupků, tak jak ukládá zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


  • -

Oznámení – osoba v kolejišti

Category:Události

V 19:14 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od výpravčího Českých drah z hlavního nádraží Mar. Lázně o tom, že obdržel informaci od strojvedoucího vlaku spol. GWT Region, který zaznamenal osobu v kolejišti u Úšovické křižovatky. Na základě tohoto oznámení vyjíždí hlídka MP do dané lokality.
Na místě byla provedena vizuální kontrola uváděné oblasti, ale nikdo zde nebyl nalezen. Proto strážníci rozšířili oblast hledání, pro případ, že by se osoba vzdálila od původně udávané polohy.
Kontrola byla provedena od vlakové zastávky Mariánské Lázně – město až na Hlavní nádraží. Žádné osoby pohybující se na kolejišti v tomto úseku nebyly nalezeny.
O výsledku kontroly byl následné informován výpravčí Hlavního nádraží ML.


  • -

Muž ve vozovce

Category:Události

Ve 22:05 hod. perační MP zaznamenal na kamerovém dohlížecím systému muže, který se v ulici Chebská třída pohyboval uprostřed vozovky. Tato zjištěná skutečnost byla neprodleně předána hlídce v terénu, která ihned jela na místo určení. Operační muže stále monitoroval kamerovým systémem a informoval strážníky o jeho pohybu, neboť zde byla důvodná obava, že by svým jednáním mohl utrpět újmu na zdraví.
Hlídka muže zastihla nedaleko Chebské křižovatky na Hlavní třídě, na úrovni provozovny FORTUNA, kde byl vyzván k prokázání totožnosti – jednalo se o jistého K.M.
Pan K.M. byl následně poučen o protiprávním jednání, kterého se dopustil. Konkrétně o porušení §53 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Za tento přestupek mohli strážníci panu K.M. uložit pokutu příkazem na místě do výše 2000,- Kč, ale pro tentokrát byla věc vyřešena napomenutím.


  • -

Ležící muž na zemi

Category:Události

V 13:20 hod. přijal operační Městské policie telefonické oznámení, o nehybně ležící osobě na zemi, v ul. Plzeňská, u provozovny Dyleň.
Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o místního bezdomovce, který byl v podnapilém stavu a pouze spal.
Hlídka jej vzbudila a provedla ověření totožnosti.
Bezdomovec nevykazoval žádné známky zranění a hlídkou nabízené případné lékařské ošetření odmítl.