Author Archives: Admin

  • -

Oznámení – osoba v kolejišti

Category:Události

V 19:14 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od výpravčího Českých drah z hlavního nádraží Mar. Lázně o tom, že obdržel informaci od strojvedoucího vlaku spol. GWT Region, který zaznamenal osobu v kolejišti u Úšovické křižovatky. Na základě tohoto oznámení vyjíždí hlídka MP do dané lokality.
Na místě byla provedena vizuální kontrola uváděné oblasti, ale nikdo zde nebyl nalezen. Proto strážníci rozšířili oblast hledání, pro případ, že by se osoba vzdálila od původně udávané polohy.
Kontrola byla provedena od vlakové zastávky Mariánské Lázně – město až na Hlavní nádraží. Žádné osoby pohybující se na kolejišti v tomto úseku nebyly nalezeny.
O výsledku kontroly byl následné informován výpravčí Hlavního nádraží ML.


  • -

Muž ve vozovce

Category:Události

Ve 22:05 hod. perační MP zaznamenal na kamerovém dohlížecím systému muže, který se v ulici Chebská třída pohyboval uprostřed vozovky. Tato zjištěná skutečnost byla neprodleně předána hlídce v terénu, která ihned jela na místo určení. Operační muže stále monitoroval kamerovým systémem a informoval strážníky o jeho pohybu, neboť zde byla důvodná obava, že by svým jednáním mohl utrpět újmu na zdraví.
Hlídka muže zastihla nedaleko Chebské křižovatky na Hlavní třídě, na úrovni provozovny FORTUNA, kde byl vyzván k prokázání totožnosti – jednalo se o jistého K.M.
Pan K.M. byl následně poučen o protiprávním jednání, kterého se dopustil. Konkrétně o porušení §53 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Za tento přestupek mohli strážníci panu K.M. uložit pokutu příkazem na místě do výše 2000,- Kč, ale pro tentokrát byla věc vyřešena napomenutím.


  • -

Ležící muž na zemi

Category:Události

V 13:20 hod. přijal operační Městské policie telefonické oznámení, o nehybně ležící osobě na zemi, v ul. Plzeňská, u provozovny Dyleň.
Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o místního bezdomovce, který byl v podnapilém stavu a pouze spal.
Hlídka jej vzbudila a provedla ověření totožnosti.
Bezdomovec nevykazoval žádné známky zranění a hlídkou nabízené případné lékařské ošetření odmítl.