Author Archives: Admin

  • -

Vykolejený nákladní vlak

Category:Události

Dnes odpoledne mezi čtvrtou a pátou hodinou došlo k vykolejení nákladního vlaku na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou nedaleko Stavebního mlýna, který převážel práškový vápenec.
K nešťastné události mělo pravděpodobně dojít v důsledku nedodržení stanovené rychlosti průjezdu vlakové soupravy v této oblasti – věc je však stále v šetření.

K zajištění bezpečnosti proti vstupu nepovolaných osob na místě vypomáhá i hlídka Městská policie ML.


  • -

Ztracená turistka

Category:Události

V odpoledních hodinách během kontrolní činnosti v ulici Dobrovského se k hlídce MP přihlásila starší dáma s chodítkem, která hovořila německy. Hlídce uvedla, že zabloudila a neví kde se aktuálně nachází.
Strážníci naložili paní do služebního vozidla a na základě místní znalosti zamířili na stanoviště autobusů pro jednodenní výlety k Cup Vitalu.
Za pomoci cestovní agentury Cup Vital se podařilo zjistit, že paní patří ke skupině ubytované v hotelu Bohemia v ML, kam byla následně hlídkou MP doprovozena.


  • -

Ztracené dítě

Category:Události

Po desáté hodině dopoledne byla Městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím, že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě.
Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o chlapce ve věku cca dvou let, který se ztratil.
Po dohodě s Policií ČR předali strážníci dítě do rukou zaměstnanců z Odboru sociálních věcí při MěÚ ML.
Zúčastněné složky začaly provádět úkony ke zjištění rodičů ztraceného dítěte.
V průběhu zjišťování se operačnímu Městské policie ozvala žena, pohřešující svého syna.
Uvedla, že chlapce měla hlídat jeho starší sestra, ale ten jí utekl.
Na základě popisu získaného od volající ženy, bylo zřejmé, že nalezený chlapec je její ztracený syn.
Dořešení celé věci proběhlo na Odboru sociálních věcí, kam si matka na základě předchozích pokynů přišla syna vyzvednout.


  • -

Odcizená registrační značka

Category:Události

Kolem jedenácté hodiny dopoledne během kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP ML zaznamenala v ulici tř. Vítězství zaparkované vozidlo Audi v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Po zaevidování tohoto přestupku do agendového systému, kterým Městská policie ML disponuje vyšlo najevo, že je registrační značka tohoto vozidla vedena jako odcizená.

Na základě těchto zjištění byl na vozidlo nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
O této věci byla vyrozuměna Policie ČR, která na místo vyslala svou hlídku.
Následně bylo zjištěno, že řidič vozidla Audi bydlel nedaleko, a tak s ním mohli příslušníci Policie ČR ihned započít řešení výše uvedeného jednání.


  • -

BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2019

Category:Události

V tento den zahájil velitel městské policie pan Jiří Ďurčo společně s místostarostou města ML panem Mgr. Miloslavem Pelcem preventivně bezpečnostní akci „BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY – 2019“

Akce byla určena pro žáky 5.tříd základních škol z Mariánských Lázní, kde bylo cílem zopakovat dopravní výchovu (chodec a cyklista), ale i rizika, s nimiž se mohou během prázdnin setkat v domácím prostředí a jak je řešit.

Účastníci akce:
Městská policie ML, BESIP, Rychlá záchranná služba, Autospektum 2000 s.r.o. a SMS ML
.

BESIP – členové týmu BESIP připomněli dětem bezpečné chování chodce a cyklistů v silničním provozu..

Rychlá záchranná služba (RZS) – dětem byly připomenuty zásady poskytování první pomoci včetně možnosti vyzkoušení si resuscitace na figuríně

SMS ML – pan Kantor upozorňoval na případná rizika v domácnosti (neznámá tekutina, ostré předměty, neizolované kabely atd.)

AUTOspektrum 2000 s.r.o. – členové škoda týmu připomínali povinnost používání bezpečnostních prvků ve vozidlech, zejména používání bezpečnostních pásů, dětských podsedáků a autosedaček.
Také bylo připomenuto, v jakých případech zákon umožňuje sedět ve vozidle na předním sedadle spolujezdce.

Městská policie ML – u strážníků absolvovali žáci všeobecný vědomostní písemný test a přezkoušení ze znalostí dopravních značek.

Po absolvování všech stanovišť obdrželi děti věcné ceny, jako připomínku potřeby mít na paměti nástrahy volnočasových aktivit.

Ti nejlepší obdrželi od SMS ML volný vstup do městského bazénu, vstupenku do Miniaturparku Boheminium a věcnou cenu od AUTOspektrum 2000 s.r.o.

Tímto bychom chtěli za městskou policii ML poděkovat všem, kteři se na této akci podíleli.
Dále pak panu Ing. Jiřímu Chumovi řediteli Hotelové školy za poskytnuté zázemí, společnosti Karlovarské minerální vody a.s. za osvěžující minerální vody pro všechny zúčastněné, panu Bílkovi – SPORT Bílek za poskytnutí řádně vybaveného jízdního kola.


  • -

Násilný vstup do domu

Category:Události

Tři hodiny po půlnoci výjížděl hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Hroznatova, kde se měl někdo násilím dobývat do jednoho z domů.
Při příjezdu na místo strážníci zjistili rozbité sklo u vchodových dveří. Oznamovatelka na místě uvedla, že se do domu dobýval neznámý muž a následně i do sousedního bytu odkud slyšela křik.
Sloužící strážník šel zkontrolovat byt, do kterého se měl neznámí muž dobývat. Dveře byly pootevřené a na zemi nehybně ležela žena. Na oslovení nereagovala, teprve po několika vteřinách, po přímém kontaktu se probrala z bezvědomí a začala pomalu odpovídat na otázky. Uvedla, že k ní násilně vnikl jí známý muž, fyzicky ji napadl a odcizil mobilní telefon. Pachatel se na místě již nezdržoval.
Žena si stěžovala na bolesti hlavy a břicha, hlídka neprodleně přivolala skrze operačního MP Rychlou záchrannou službu a Policii ČR, která si záležitost převzala k dalším úkonům.


  • -

Ztracený muž

Category:Události

V 17:09 hod. na základě telefonické žadosti vyjížděla hlídka hlídka MP do ulice Ibsenova k hotelu Nabokov.
Před hotelem na strážníky čekala starší dáma německé národnosti, která uvedla, že již delší dobu postrádá svého manžela ve věku 78 let. Vzhledem k jeho věku měla obavu, aby se mu něco nestalo.
Hlídka společně s uvedenou ženou projeli nedaleké okolí hotelu Nabokov a úspěšně jejího manžela nalezli.


  • -

Dopravní nehoda

Category:Události

Při administrativní činnosti, hodinu po poledni, na základně zaznamenala hlídka MP v ulici Pramenská ránu a spuštění alarmu. Z okna byl vidět na nedaleké křižovatce osobní automobil převrácený na střeše.
Strážníci se neprodleně vydali na místo dopravní nehody.
Na místě se nacházel pouze řidič ve věku 40ti let, který vizuálně neutrpěl žádná vážná zranění, ale přesto byla přivolána rychlá záchranná služba.
O události byla vyrozuměna Policie ČR a Hasičská záchranná služba ohledně zajistění připadného úniku pohonných a provozních látek z havarovaného automobilu.
Strážníci do přijezdu zmiňovaných složek odvedli řidiče do bezpečné vzdálenosti od místa dopravní nehody.
Celou událost si následně převzala Policie ČR a ridič byl z preventivních důvodů převezen k podrobnému vyšetření do městské nemocnice Cheb.


  • -

Opilec na OMW

Category:Události

Na základě telefonického oznámení vyjíždí hlídka MP hned po nástupu na denní směnu na čerpací stanici OMW, kde se má nacházet muž v silně podnapilém stavu.
Strážníci na místě zjistili, že se jednalo o muže ve věku 47 let, který se nacházel uvnitř objektu čerpací stanice a jeho stav vyžadoval přivolání odborné lékařské pomoci.
Přivolaná zdravotnická záchranná služba provedla u tohoto muže na místě základní vyšetření a nezbytné úkony s tím souvysející.
Poté byl za asistence hlídky MP předán do péče jeho spolubydlících na ubytovnu ve Stavebním mlýně.


  • -

akce „JEHLA-2019“

Category:Události

Dne 16.04.2019 se také strážníci Městské policie ML připojili k celorepublikové akci „JEHLA“, která byla zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel a injekčních stříkaček.
Do celé této akce se tentokráte zapojilo 35 městských a obecních policií – přes 480 strážníků společně s asistenty prevence kriminality.

Celkově bylo výsledkem nalezení 850 kusů použitých jehel a střikaček.

V Mariánských Lázních se jednalo o nalezení tří jednorázových injekčních stříkaček (inzulínek) a jedné větší injekce 10ml.

Kontrola proběhla i na dětských hřištích a pískovištích, kde nebyl nalezen žádný nebezpečný materiál.
Od začátku tohoto roku do současnosti řešila Městská policie ML odbornou likvidaci injekčních stříkaček v šesti případech na základě kontrolní činnosti strážníků a oznámení občanů.

Závěrem důležitá připomínka:
„Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“

Výpis několika výsledků z akce „JEHLA“ v jiných městech:
(zdroj: KŘMP Praha)
Brno – 115
Ostrava – 130
Karlovy Vary – 2
Mladá Boleslav – 96
Plzeň – 14
Praha – 108