Akce JEHLA – 2018

Dne 17.04.2018 se strážníci Městské policie Mariánské Lázně připojili k celorepublikové akci „JEHLA“, která byla zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel.
Do celé této akce se zapojilo 40 měst – přes 470 strážníků společně s 42 asistenty prevence kriminality.

Výsledkem této akce v Mariánských Lázních bylo nalezení dvou jednorázových injekčních stříkaček a to na Nádražním náměstí a v parkovém prostředí u Městského bazénu.

Na kontrolovaných dětských hřištích a pískovištích nebyl nalezen žádný nebezpečný materiál.
Od začátku tohoto roku do současnosti řešila Městská policie odbornou likvidaci injekčních stříkaček v deseti případech na základě kontrolní činnosti strážníků a oznámení občanů.

Závěrem důležitá připomínka MP ML:
„Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“

Výpis několika výsledků z akce „JEHLA“ v jiných městech:
(zdroj: KŘMP Praha)

Brno – 137
Cheb – 5
Karlovy Vary – 1
Mladá Boleslav – 243
Plzeň – 14
Praha – 121