Agresivní muž

V 12:28 hod. se na Městskou policii telefonicky obrátili o pomoc zaměstnanci prodejny potravin JIP, která se nachází na Husově ulici. Oznamovatelka uvedla, že do prodejny přišel neznámý muž, který si zde vzal láhev piva a bez zaplacení odešel. Takto měl jednat opakovaně.

Hlídce na místě zaměstnanci prodejny JIP označili zmiňovaného muže, který seděl před prodejnou.
Neznámý muž byl strážníky vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl. Na opakované výzvy k prokázání totožnosti nereagoval, ani po řádném poučení o skutečnosti, že bude případně předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML (OO PČR) ke ztotožnění.
Muž se začal chovat agresivně a odmítal jakoukoli spolupráci. Hlídka tedy za použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) muži přiložila pouta a převezla jej na OO PČR ML za účelem zjištění totožnosti.

Jednalo se o jistého V.J. (56-let), který byl následně seznámen se skutečností, že bude celé jeho jednání předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.