Nepořádek u kontejnerů

Nepořádek u kontejnerů

Prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenal operační MP ve večerních hodinách dvě osoby vytahující obsah z kontejnerů na tříděný odpad. Jednalo se o sběrné místo na parkovišti v ulici Podhorská.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o dva muže, kteří vytahováním předmětů z kontejnerů vytvářeli na místě značný nepořádek.
Za toto jejich jednání jim byla uložena pokuta příkazem na místě nezaplaceným.

Oheň na zahradě

Oheň na zahradě

Během dopolední kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP zaznamenala na zahradě u jednoho z domů oheň u dřevěného přístavku, který nikdo nehlídal. Strážníci se pokoušeli dozvonit na obyvatele domu, ale marně. Všimli si, že jsou zde otevřená vrata, tak se rozhodli na pozemek vstoupit, neboť hrozilo, že by od ohně mohlo dojít k zahoření přilehlé kůlny. Po zabouchání na okna v přízemí vyšla z domu paní L.V., které uvedli důvody proč zde jsou.  Zmiňovaná o žádném ohni nevěděla a uvedla, že pouze vysypala popel z kamen na kompost, což bylo patrně příčinou onoho zahoření.
Strážníci oheň uhasili a paní poučili, jak pro příště nakládat s popelem.
Včasným zásahem nedošlo k žádným škodám ani újmě na zdraví.
Paní L.V. hlídce následně poděkovala za jejich všímavost a pomoc.

Domácí napadení

Krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Franze Kafky, kde mělo dle oznamovatelky dojít k domácí potyčce.
Po příjezdu na místo k bytu, kde mělo docházet k ohlášenému jednání otevřela strážníkům žena ve věku 80-ti let, která měla nad okem podlitinu a triko od krve.

Uvedla, že jí do obličeje uhodil její syn, s kterým má dlouhodobě potíže. Zmíněný syn ve věku 54 let vzápětí vyšel z vedlejší místnosti.
Vzhledem k viditelným zraněním ženy v obličejové části hlavy byla na místo přivolána Rychlá záchranná služba za účelem odborného ošetření a zároveň hlídka Policie ČR z důvodu podezření ze spáchání trestného činu. Zraněná žena byla zdravotníky odvezena na podrobné vyšetření do nemocnice a jednání agresivního syna si převzala k dořešení hlídka Policie ČR.

Noční klid a alkohol

Po desáté hodině večerní přijal operační MP telefonické oznámení o skupince mladých osob nacházejíc se v altánku na Anglické ulici, kteří zde měli být hluční a pouštět hlasitě  hudbu.
Hlídka MP na místě zjistila celkem pět osob popíjejících alkohol.
Následnými úkony bylo zjištěno, že zde byl podán alkoholický nápoj mladistvé osobě u níž byla orientační dechovou zkouškou naměřena hodnota 1,39
 ‰ .
Protiprávní jednání podání alkoholového nápoje bude dále řešeno postoupením k příslušnému správnímu orgánu.
Dále pak porušení aktuálního mimořádného opatření pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob bude u všech přítomných postoupeno k dořešení orgánu Krajské hygienické stanice KV.

Liška patří do lesa

Liška patří do lesa

Po sedmé hodině ranní přijal operační MP telefonickou žádost o pomoc od pracovníka na novostavbě v ul. Tepelská s tím, že se přímo na stavbě nachází liška.Strážník za pomoci odchytové sítě lišku odchytil. Operační se mezitím telefonicky spojil s místním revírníkem lesů ČR, který se na místo dostavil a společně se strážníkem lišku odvezli vypustit do okolních lesů.