Monthly Archives: Říjen 2019

  • -

Slušní lidé

Category:Události

Krátce po třetí hodině odpolední přijal operační Městské policie ML telefonicky informaci od muže, který si povšimnul, že z projíždějícího vozidla, v ulici Palackého, spadla pánská kabela.
Vzhledem k tomu, že oznamovatel nebyl z Mariánských Lázní, tak se obrátil o pomoc s řešením této věci na Městskou policii.
Hlídka na místě zjistila, že kabela patří panu H.J. z Úšovic a na základě tohoto zjištění mu byla  navrácena.


  • -

Muž, který se ztratil

Category:Události

Půl hodiny před pravým polednem přijal operační Městské policie ML telefonické oznámení od ženy, která uvedla, že se k ní v ulici Dusíkova přihlásil starší muž mluvící německy s tím, že se ztratil.
Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že muž má u sebe pouze hotelovou kartičku z Nových Lázní.
V Nový Lázních bylo ve spolupráci se zaměstnanci recepce zjištěno, že je pán ubytován v hotelu Hvězda, kam jej hlídka následně převezla.


  • -

Bezpečně na internetu – senioři

Category:Události

V podvečerní hodině proběhla preventivně vzdělávací přednáška s tématem „Bezpečně na internetu – pro seniory“, kterou zrealizovala Městská policie ML za finanční podpory Karlovarského kraje.
Obsahem přednášky bylo zejména upozornit posluchače na případná rizika při pohybu na internetu v souvislosti s podvodnými praktikami prodeje zboží a případného vylákání osobních údajů.
Nebyla opomenuta zmínka o prospěšnosti internetu jako celku, například za účelem zjišťování informací či komunikace s přáteli.

Programem provázel odborník na kyberkriminalitu Roman Kohout.

Další seminář o „virtuálním světě“ určen pro rodiče a ostatní „dospěláky“ se uskuteční 07.11.2019 v 17:30 hod. v prostorech ZŠ JIH.


  • -

Injekční stříkačky

Category:Události

V půl deváté večer vyjížděla hlídka MP na základě telefonického oznámení do ulice Luční, kde by se měly nacházet injekční stříkačky.
Na místě bylo nalezeno pouzdro s několika použitými inzulínkami. Materiál byl uložen do přepravního boxu a předán do infekčního odpadu v městské nemocnici.