Vykolejený nákladní vlak

Vykolejený nákladní vlak

Dnes odpoledne mezi čtvrtou a pátou hodinou došlo k vykolejení nákladního vlaku na trati mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou nedaleko Stavebního mlýna, který převážel práškový vápenec.
K nešťastné události mělo pravděpodobně dojít v důsledku nedodržení stanovené rychlosti průjezdu vlakové soupravy v této oblasti – věc je však stále v šetření.

K zajištění bezpečnosti proti vstupu nepovolaných osob na místě vypomáhá i hlídka Městská policie ML.

Dopravní nehoda (osobní automobil/motocykl)

Dopravní nehoda (osobní automobil/motocykl)

V půl šesté odpoledne vyjížděla hlídka, na základě telefonické žádosti Policie ČR ML, ke kruhovému objezdu v ulici Chebská, kde mělo dojít k dopravní nehodě, ke zjištění skutečného stavu věci.
Při příjezdu hlídky MP na místo se zde již nacházela Rychlá záchranná služba, jejíž členové ošetřovali řidičku motocyklu.
V důsledku nedání přednosti zprava, zde došlo ke střetu osobního automobilu s motocyklem, kde na vině byl řidič osobního automobilu jedoucího od nákupního centra Tesco.
O tomto zjištění byla vyrozuměna Policie ČR ML, která si následně událost převzala k došetření.

Ztracená turistka

V odpoledních hodinách během kontrolní činnosti v ulici Dobrovského se k hlídce MP přihlásila starší dáma s chodítkem, která hovořila německy. Hlídce uvedla, že zabloudila a neví kde se aktuálně nachází.
Strážníci naložili paní do služebního vozidla a na základě místní znalosti zamířili na stanoviště autobusů pro jednodenní výlety k Cup Vitalu.
Za pomoci cestovní agentury Cup Vital se podařilo zjistit, že paní patří ke skupině ubytované v hotelu Bohemia v ML, kam byla následně hlídkou MP doprovozena.

Ztracené dítě

Po desáté hodině dopoledne byla Městská policie požádána Obvodním oddělením Policie ČR ML o prověření skutečného stavu věci s tím, že se má v recepci hotelu na Plzeňské třídě nacházet opuštěné dítě.
Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o chlapce ve věku cca dvou let, který se ztratil.
Po dohodě s Policií ČR předali strážníci dítě do rukou zaměstnanců z Odboru sociálních věcí při MěÚ ML.
Zúčastněné složky začaly provádět úkony ke zjištění rodičů ztraceného dítěte.
V průběhu zjišťování se operačnímu Městské policie ozvala žena, pohřešující svého syna.
Uvedla, že chlapce měla hlídat jeho starší sestra, ale ten jí utekl.
Na základě popisu získaného od volající ženy, bylo zřejmé, že nalezený chlapec je její ztracený syn.
Dořešení celé věci proběhlo na Odboru sociálních věcí, kam si matka na základě předchozích pokynů přišla syna vyzvednout.

Odcizená registrační značka

Odcizená registrační značka

Kolem jedenácté hodiny dopoledne během kontrolní činnosti v městské části Hamrníky hlídka MP ML zaznamenala v ulici tř. Vítězství zaparkované vozidlo Audi v rozporu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Po zaevidování tohoto přestupku do agendového systému, kterým Městská policie ML disponuje vyšlo najevo, že je registrační značka tohoto vozidla vedena jako odcizená.

Na základě těchto zjištění byl na vozidlo nasazen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
O této věci byla vyrozuměna Policie ČR, která na místo vyslala svou hlídku.
Následně bylo zjištěno, že řidič vozidla Audi bydlel nedaleko, a tak s ním mohli příslušníci Policie ČR ihned započít řešení výše uvedeného jednání.