První pomoc u Tesca

První pomoc u Tesca

Při kontrolní činnosti u prodejny Tesco byla sloužící hlídka nápomocna ženě ve věku 65 let, které se udělalo nevolno. Skrze operační středisko byla na místo přivolána rychlá záchranná služba (RZS).
Do přijezdu RZS strážníci zajistili ženě základní pomoc včetně zajištění přijmu tekutin.
Posádka rychlé záchranné služby provedla této paní na místě základní ošetření a následně ji transportovali do Městské nemocnice Cheb, neboť její zdravotní stav vyžadoval další vyšetření.

Potyčka na čerpací stanici

Těsně před půlnocí přijal operační MP telefonickou žádost od Policie ČR, zda by mohla hlídka MP zajet na čerpací stanici Texaco, kde mělo dojít k fyzickému napadení osoby.
Při příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zde proběhlo řešení osobních sporů, což vygradovalo do fyzického napadení jedné z přítomných osob. Útočníci se na místě již nenacházeli.
Skrze operačního městské policie byla na místo přivolána odborná lěkařská pomoc pro zraněnou osobu.
Posádka rychlé záchranné služby se jej ujala a následně odvezla k potřebnému vyšetření.
Hlídka MP na místě zjistila totožnost svědků celé události včetně informací o útočnících a vše předala Policii ČR k dalším úkonům.

Nestandartní jízda

V jednu hodinu ráno hlídka MP zaznamenala nebezpečně jezdící osobní automobil na parkovišti u prodejny Lidl. Ztotožněním bylo zjištěno, že řidičem je muž ve věku 19 let.
Dle zákonného zmocnění provedli strážníci u řidiče orientační dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem.
Tato zkouška vyšla negativní.
Hlídka poučila řidiče o dodržování pravidel silničního provozu, zejména povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích uvedených v §4 zákona č. 361/2000 Sb., kde je mimo jiné uvedeno:
„Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

Poznámka:
Zákon č. 361/2000 Sb. § 5 odst. 1 písm. f – Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem