Monthly Archives: Prosinec 2018

  • -

Zákaz řízení

Category:Události

Během kontrolní činnosti v parkových částech města hlídka městské policie zaznamenala osobní vozidlo Seat nedaleko Prelátova pramene, kam je vjezd motorovým vozidlům zakázán.
Řidič zmiňovaného vozidla začal před hlídkou MP couvat a snažil se najít nějakou únikovou cestu.
Strážníci jej dostihli u nedalekého železničního přejezdu, kde se s vozidlem pokoušel otočit.
Řidičem byl muž ve věku 52 let, který měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel.
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si muže převzala k dalším potřebným úkonům, kde mimo jiné vyšlo najevo, že byl pod vlivem omamných a psychotropních látek.


  • -

Jízda na červenou

Category:Události

V odpoledních hodinách zaznamenala hlídka na Třídě Vítězství, jak řidič dodávky přejel přes zdejší železniční přejezd ve chvíli, kdy na něm blikala červená světla. Hlídka jej proto za pomoci výstražných světelných signálů zastavila a provedla potřebné úkony.
Jednalo se o muže ve věku 29 let, který si byl svého prohřešku vědom.
Celá událost byla dále postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.


  • -

Dým z auta

Category:Události

Během kontrolní činnosti v dopoledních hodinách v ulici Palackého si hlídka povšimla zde parkujícího vozidla W-Tiguan, u něhož vycházel z motorového prostoru značný kouř.
Na základě místní znalosti se strážníkům podařilo vyhledat majitele vozu, který byl na zjištěnou věc upozorněn.
Následně vyšlo najevo, že se jednalo o poruchu na nezávislém topení.
Majitel hlídce poděkoval za jejich zákrok, kterým bylo zamezeno dalším, mnohem větším škodám na jeho vozidle.


  • -

Dopravní nehoda

Category:Události

Ve večeních hodinách přijal operační MP telefonickou žádost z OO Policie ČR ML ohledně prověření nahlášeného oznámení z jednoho lázeňského hotelu, který se nachází na Goethově nám.
Oznamovatel uvedl, že mělo dojít k poškození městského majeteku.
Strážníci na místě zjistili, že neznámý řidič naboural na Goethově nám. do veřejného osvětlení a dle oznamovatele ujel do ulice Lesní.
V ulici Lesní hlídka nalezla nabourané vozidlo Renault červené barvy, ale řidič se na místě nenacházel. Během pracovní činnosti v této věci se k vozidlu dostavil muž, který svou chůzí a chováním vypovídal o tom, že byl pod vlivem alkoholu. Následně vyšlo najevo, že se jedná o řidiče, který byl aktérem celé věci.
Veškeré zjištěné poznatky byly předány Policii ČR k dořešení.
U muže policisté naměřili orientační dechovou zkouškou hodnotu 2,13 ‰.


  • -

Nehodou to začíná

Category:Události

V tento den, byl zrealizován preventivně vzdělávací seminář „NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ skrze pracovní tým společnosti DEKRA a.s., který do Mariánských Lázní pozvala Městská policie ML.

Projekt „NEHODOU TO ZAČÍNÁ“ je cílen na budoucí (začínající) řidiče a přispět tak ke snižování počtu závažných dopravních nehod. 

Obsahem přednášky bylo vnímání nebezpečných situací, jako je rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správného technického stavu vozidel formou analýz reálných dopravních nehod.

V programu byl kladen důraz i na nebezpečí spojené s užíváním alkoholu a drog ve vztahu k řízení motorových vozidel včetně simulace poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.