Autovrak v komunikaci

Autovrak v komunikaci

V ranních hodinách jela hlídka MP do ulice Za školou na základě telefonického oznámení, kde se měl nacházet autovrak ztěžující průjezdnost komunikace.
Na místě bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě.
Jednalo se o vozidlo Ford Mondeo, jehož stav odpovídal autovraku.
Blíže nezjištěná osoba jej zde umístila tak, že jím byla vytvořena překážka silničního provozu.
Strážníkům se za pomoci příslušných technických prostředků podařilo autovrak posunout na krajnici komunikace tak, aby byla zajištěna průjezdnost.
Dalšimi úkony bylo zjištěno, že o tomto odstaveném vozidle již vede řízení o odstranění Odbor životního prostředí M.L., k čemuž došlo dne 05.11.208.

Řidič pod vlivem alkoholu

Řidič pod vlivem alkoholu

V dnešních ranních hodinách hlídka městské policie za pomoci světelných a akustických signálů (maják) zastavila řidiče vozidla pro převoz pacientů v ulici Plzeňská na základě důvodného podezření, že je tento řidič pod vlivem alkoholu.
Po zjištění totožnosti řidiče, byla na místo přivolaná hlídka Policie ČR, která orientační dechovou zkouškou u muže zjistila hodnotu 1,9 ‰.
Celou záležitost si následně převzala k dořešení Policie ČR.