Auto v příkopu

Auto v příkopu

V odpoledních hodinách prováděla hlídka MP usměrňování provozu do příjezdu odtahové služby v ul. Okružní, kde řidič osobního vozidla Audi nezvládl řízení a sjel do příkopu. Při této nešťastné události nedošlo k žádnému zranění osob, ani k jiným dalším škodám na majetku.

Kočárová doprava

V dopoledních hodinách přijal operační městské policie občanské upozornění na skutečnost, že na stanovišti kočárové dopravy na Mírovém náměstí jeden z koňů padl k zemi a oznamovatelka má obavu o jeho zdraví.
Při příjezdu hlídky na místo, byl již kůň na nohách.

Hlídka na místě provedla ztotožnění vozky koňského povozu včetně svědků a celá událost byla následně předána na Krajskou veterinární správu Karlovy Vary k posouzení.

Běžná kontrola

V odpoledních hodinách prováděla hlídka MP kontrolní činnost v ulici Dobrovského, kde na nedaleké lesní cestě zaznamenala motorové vozidlo a dvojici mužů, kteří zde nakládali dřevo do vozíku.

Hlídce uvedli, že mají povolení od lesního hospodáře. Po ztotožnění mužů, bylo u lesního hospodáře ověřeno, zda se jejich tvrzení zakládá na pravdě.

Po učinění všech nezbytných kroků bylo zjištěno, že se jejich tvrzení zakládá na pravdě ……

Průzkum pocitu bezpečí v ML

Dnes v 17:00 hod. uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí, z.s. veřejné setkání s občany Mariánských Lázní v sále ZŠ Jih za účelem diskuze na téma „Bezpečnost a prevence kriminality v Mariánských Lázních“. Této události předcházela anketa, díky níž se podařilo nashromáždit potřebné informace k vyhodnocení veřejného mínění uvedeného tématu.
Bylo distribuováno celkem 3.000 tištěných dotazníků. Z toho se navrátilo 49 kusů.
Elektronickou cestou bylo vyplněno 296 dotazníků.

Na veřejné setkání (diskuzi) se bohužel dostavilo pouze 24 občanů Mariánských Lázní. I tak byly projednány všechny body dotazníku, včetně doplňujících otázek, na které reagoval pan starosta Mariánských Lázní, Policie ČR a Městská policie ML.

Data, získaná analýzou zmiňovaných dotazníků, budou oporou k sestavení koncepce prevence kriminality pro Mariánské Lázně.

S výsledky ankety je možné se seznámit na stránkách www.spolecnekbezpeci.cz

Přecházení komunikace mimo přechod pro chodce

Během kontrolní činnosti na Hlavní třídě v Mariánských Lázních hlídka MP zaznamenala muže přecházejícího pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce.
Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti, neboť v jeho jednání byl spatřován přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Konkrétně v § 57 odstavce č. 1, kde je uvedeno: Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.“

Na výzvu k prokázání totožnosti však reagoval agresivně, odmítal prokázat svou totožnost a snažil se z místa utéct. Vzhledem k dané situaci byl muž předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML ke zjištění totožnosti, kde mu byla následně uložena pokuta za přestupek, kterého se dopustil.

Novelizace dopravních předpisů

Dnem 01.10.2018 dochází k účinnosti novelizace právních předpisů v oblasti dopravy. Jedná se například o zjednodušení obsahu autolékárniček, postup tvoření záchranářské uličky při kolonách na dálnicích, sankce za stočený tachometr atd.

Také, zde došlo ke změně v ukládání správních trestů. Za dopravní přestupky uvedené v §125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, již není možné uložit napomenutí.

Náhled na změny ZDE. (zdroj: www.obecnipolicie.cz)