Klíče v kanálu

Klíče v kanálu

V ranních hodinách se na Městskou policii telefonicky obrátil pan N., s žádostí o pomoc. Do telefonu uvedl, že mu nešťastnou náhodou spadly klíče od vozidla do kanálu v ulici Anglická, kde zaparkoval svůj automobil.
Hlídka MP se na místě snažila panu N. za pomoci dostupných prostředků zapadlé klíče vyprostit. Což se však nepodařilo a samotné víko kanalizace nebylo možné uvolnit.
Dalším krokem bylo přivolání pracovníků z TDS, kteří za pomoci potřebných pracovních pomůcek víko kanalizace uvolnili a klíče byly navráceny přítomnému majiteli.

Setkání se seniory u Lesního pramene

V tento den proběhl druhý ročník akce „Setkání se seniory 2018“ pod záštitou Městské policie Mariánské Lázně. Hlavním tématem byl „Chodec v silničním provozu“. Paní Huttová, která zde vystupovala za BESIP (bezpečnost silničního provozu), kladla důraz na chybné tvrzení, že má chodec na přechodu pro chodce absolutní přednost. V této souvislosti se dále jednalo o diskuze na témata správného přecházení vozovky a v jakých případech se nesmí na přechod pro chodce vstupovat.
Také nebyla opomenuta zmínka o zákonem stanovených povinných lékařských prohlídkách pro osoby pokročilejšího věku, kteří jsou držiteli platného řidičského oprávnění (Zák. 361/2000Sb. – §87).
Na tuto akci přijali pozvání psovodi Vězeňské služby z Ostrova n. Ohří, kteří zde předvedli výbornou práci svých čtyřnohých parťáků. Jednalo se o ukázku bezchybné poslušnosti, vyhledávání skrytých předmětů a v neposlední řadě se jednalo o ukázku zadržení pachatele.
Všichni senioři obdrželi od BESIPu větší nákupní tašku s reflexním prvkem a reflexní pásku. Městská policie ML nechala pro všechny přítomné vyhotovit samolepky s důležitými telefonními čísly a stručný soupis o bezpečném pohybu chodce v silničním provozu.
Příjemným zakončením tohoto odpoledne bylo drobné občerstvení, které zajistil pan Milan Uxa (Sportovní studio Sandow ML).

Padající sklo ze střechy

V 11:16 hod. přijal operační MP ML telefonickou žádost o pomoc od muže, který uvedl, že z jednoho domu v ulici Lidická spadl větší kus skla na chodník, pravděpodobně z podkrovního okna.
Hlídka se v ulici Lidická zkontaktovala s oznamovatelem, který upřesnil místo a dům, kde se událost stala.
Sloužící strážník MP zjistil, že se jednalo o půdní byt, jehož majitel se v danou dobu zdržoval mimo Mariánské Lázně.
Vzhledem k tomu, že hrozilo sesunutí další části skleněné tabule, byl na místo přivolán Hasičský záchranný sbor ML, který za pomoci techniky odstranil hrozící nebezpečí sesunutí dalších kusů skla na ulici.