Neosvětlený cyklista

Ve večerních hodinách (22:23 hod.), při kontrolní činnosti v ulici Komenského, hlídka MP zaznamenala jedoucího neosvětleného cyklistu, kterého strážníci za pomoci výstražného světelného, zvukového zařízení (maják) zastavili a vyzvali jej k prokázání totožnosti.

Poznámka: Jízda na jízdním kole bez osvětlení za snížené viditelnosti je porušení zákonného ustanovení uvedeného v §58 odst. 5 zákona č. 361/200 Sb. – cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Cyklista uvedl, že u sebe nemá žádné osobní doklady.

Na základě těchto skutečností byl muž předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML ke zjištění totožnosti.

Na OO PČR bylo zjištěno a ověřeno, že se jedná o J.Č., kterému byla strážníky za jeho přestupkové jednání uložena pokuta.

Otevřené okénko u automobilu

Během noční směny se na služebnu MP telefonicky obrátil recepční z hotelu Svoboda s oznámením, že nedaleko uvedeného hotelu parkuje osobní automobil, který má otevřené okno a oznamovatel má obavu, aby v tomto směru na vozidle nedošlo k větším škodám.

Městská policie učinila kroky ke zjištění provozovatele nezajištěného vozidla. Dále vyšlo najevo, že se jedná o klienta (86-let) z hotelu Svoboda, který byl o stavu svého vozidla informován. Muž vřele poděkoval a automobil si řádně zajistil.

Vozidlo v jednosměrce

V odpoledních hodinách během běžné kontrolní činnosti v ulici Lužická, která je jednosměrná, hlídka MP zaznamenala zde jedoucí automobil v protisměru. Vozidlo bylo strážníky zastaveno a řidič byl vyzván k prokázání totožnosti a předložení potřebných dokumentů k řízení motorového vozidla.

Poznámka: Zákon č. 361/200 Sb. §6 odst. 8 – Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

Bylo zjištěno, že řidič je bulharské národnosti a nemá u sebe žádné osobní doklady, ani doklady potřebné k řízení motorového vozidla. Ve vozidle se nacházeli další dva muži cizí národnosti, kteří u sebe také neměli žádné osobní doklady. Všichni tři muži tvrdili, že mají veškeré osobní dokumenty v nedaleké obci na ubytovně.

Na základě těchto zjištěných skutečností byla na místo skrze operačního MP přivolána služba cizinecké policie.

Příslušníci cizinecké policie si na místě celou záležitost převzali k dořešení.