Opilá žena – 2,59 ‰

V 14:29 hod. přijal operační MP telefonické oznámení s informací, že před prodejnou Deichmann má ležet opilá žena.
Při příjezdu hlídky MP na místo, seděla zmiňovaná žena na okenním parapetu prodejny Deichmann a strážníkům uvedla, že čeká na manžela.
Ztotožněním bylo zjištěno, že se jedná o paní I.V. ve věku 52 let, u níž orientační dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 2,59 ‰.
Paní I.V. v důsledku opilosti nebyla schopna chodit a začala si stěžovat na značnou bolest v noze, proto byla hlídkou MP na místo přivolána rychlá záchranná služba (RZS).
Osádka RZS provedla u paní I.V. odborné lékařské vyšetření, kde výsledkem bylo rozhodnutí k převozu do protialkoholní záchytné stanice Sokolov v případě, že by se manžel paní I.V. nedostavil na místo.
Po následné telefonické urgenci se manžel opilé ženy dostavil na místo a převzal si svou ženu od zdravotníků do své péče.

Krádež v Kauflandu

V 15:14 hod. přijal operační MP telefonickou žádost o vyslání hlídky do prodejny Kaufland, k vyřešení ženy, která se pokusila z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o ženu ve věku 24 let, která se pokusila z prodejny odnést zboží v hodnotě několika tisíc.
Jednáním zmiňované ženy došlo k naplnění skutkové podstaty dle §8 odst. 1 písmena a) bod 1 zákona 251/2016 Sb., tedy krádeže.
Přestupek, kterého se výše uvedená žena dopustila, byl strážníky vyřešen příkazovým pokutovým blokem na místě nezaplaceným ve výši 5000,- Kč.
Toto přestupkové jednání bylo dále odesláno do Informačního systému evidence přestupků, tak jak ukládá zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2018

V 08:30 hod. zahájil velitel městské policie pan Jiří Ďurčo společně se starostou města ML panem Ing. Martinem Kalinou akci „BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 2018“

Akce byla určena pro žáky 5.tříd základních škol z Mariánských Lázní, kde cílem bylo dětem připomenout nejen rizika, s nimiž se mohou během prázdnin setkat a jak je řešit, ale také se jednalo o opakování dopravní výchovy.

Účastníci akce:
Městská policie ML, BESIP, Rychlá záchranná služba, Autospektum 2000 s.r.o. a SMS ML.

BESIP – členové týmu BESIP připomněli dětem bezpečné chování v silničním provozu včetně povinné výbavy jízdního kola.

Osádka rychlé záchranné služby – dětem byly připomenuty zásady poskytování první pomoci včetně možnosti vyzkoušení si resuscitace na figuríně

SMS ML – pan Kantor společně se strážníkem městské policie ML diskutovali s dětmi nad nebezpečnými předměty, s kterými se mohou setkat jak doma, tak venku.

AUTOspektrum 2000 s.r.o. – členové škoda týmu připomínali povinnost používání bezpečnostních prvků ve vozidlech, zejména používání bezpečnostních pásů, dětských podsedáků a autosedaček.
Dalším tématem byla diskuse o tom, v jakých případech zákon umožňuje sedět ve vozidle na předním sedadle spolujezdce.

Městská policie ML – u strážníků absolvovali žáci všeobecný vědomostní písemný test a přezkoušení ze znalostí dopravních značek.

Po absolvování všech stanovišť obdrželi děti věcné ceny, jako připomínku potřeby mít na paměti nástrahy volnočasových aktivit.

Dne 27.06.2018 byli vyhodnoceni žáci, kteří nejlépe spolupracovali a správně odpověděli na písemné testové otázky. Těmto žákům předal starosta Ing. Martin Kalina za asistence Městské policie ML hlavní věcné ceny, které věnovala společnost AUTOspektum 2000 s.r.o. a Nová KARNA s.r.o.

Tímto bychom chtěli za městskou policii ML poděkovat panu Ing. Jiřímu Chumovi řediteli Hotelové školy za poskytnuté zázemí, společnosti Karlovarské minerální vody a.s. za osvěžující minerální vody pro všechny zúčastněné, panu Bílkovi – SPORT Bílek za poskytnutí řádně vybaveného jízdního kola, panu Ing. Machtovi z Opavia-LU s.r.o. závod KOLONÁDA za poskytnuté sušenky, panu Ing. Janu Budkovi za dva plné koše sladkostí.

Agresor u dopravní nehody

V 22:20 hod. přijal operační MP žádost o spolupráci od Policie ČR ML, zda by strážníci zajeli do ulice Mladějovského prověřit nahlášenou dopravní nehodu.

Na místě bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž ve věku 22-let, zde naboural do zaparkovaného vozidla. Choval se agresivně a napadal poškozeného.
Na opětovné výzvy hlídky, aby upustil od svého protiprávního jednání nereagoval, a proto byla muži za použití donucovacích prostředků nasazena pouta.

Agresor byl strážníky následně převezen na Obvodní oddělení Policie ČR ML.

Odcizené jízdní kolo

V 14:12 hod. přijal operační MP telefonické oznámení o nálezu ukrytého dětského jízdního kola nedaleko ulice Na Výsluní.
Hlídku na místě kontaktoval oznamovatel a označil místo nálezu.
Skrze operačního MP bylo provedeno ověření ve všech dostupných evidencích jízdních kol a současně byla o nálezu vyrozuměna Policie ČR ML.

Policie ČR následně uvedla, že se jedná o odcizené jízdní kolo a věc si převzala k dalším potřebným úkonům.