Vloupání do objektu

V 02:25 hod. vyjíždí hlídka MP na základě žádosti o spolupráci Policie ČR na Nádražní náměstí, kde došlo k vloupání do objektu firmy ABC Pack. Pachatel by se měl pravděpodobně stále ještě nacházet uvnitř. Strážníci byli na místě nápomocni v zajišťování okolních prostor budovy místa činu proti vstupu nepovolaných osob.

Na místě zadrženého pachatele následně převážela hlídka MP, ve spolupráci s Policií ČR, na obvodní oddělení Policie ČR ML.

Pytláci

Pytláci

V 14:44 hod. přijala Městská policie ML telefonickou žádost o součinnost z obvodního oddělení Policie ČR ML, týkající se přijatého oznámení od rybářské stráže, že na vodní ploše Pod Lidem je skupinka osob chytající ryby bez příslušného povolení.

Na místě bylo ve spolupráci s Policií ČR zjištěno, že se jedná o skupinku šesti osob cizí státní příslušnosti, z nichž nikdo nebyl držitelem příslušného povolení rybolovu.

Na základě uvedených skutecností byla na místo přivolána i služba cizinecké policie.

Vandal

V 23:34 hod. operační MP za pomoci městského kamerového dohlížecího systému zaznamenal na Husově ulici, jak jedna ze tří osob zde jdoucích, přistoupila k odpadkovému koši a začala ho poškozovat.

Na místo byla vyslána hlídka MP, která provedla ztotožnění zmiňovaného pachatele, který se dopouštěl tohoto protiprávního jednání. Jednalo se o muže ve věku 33 let.
Vzhledem k tomu, že na místě nebylo možné zjistit skutečnou hodnotu způsobené škody, provedli strážníci zpracování celé události, kterou následně předali příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Žena v kolejišti

Žena v kolejišti

Ve 20:01 hod. přijal operační telefonické oznámení o tom, že v kolejišti u Úšovické křižovatky sedí nějaká žena. Hlídka MP ihned vyjíždí na místo k prověření uvedeného oznámení.

Ve 20:04 hod. byli strážníci na místě, kde bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě.
Do příjezdu hlídky ženu z kolejiště vyvedli kolemjdoucí, kteří na místo přivolali rychlou záchrannou službu (RZS).
Strážníci pomohli ženu umístit do vozu zdravotní služby a do příjezdu hlídky Policie ČR ztotožnili svědky události.
Další potřebné úkony v této věci vedla Policie ČR.

Jídní kolo v křoví

Během kontrolní činnosti ve 22:40 hod. v ul. Plzeňská si hlídka MP povšimla jízdního kola v křoví nedaleko odbočky na sídliště Vora.
Prozkoumáním křovinatého porostu zde strážníci nalezli ležícího muže, kde v prvním momentě byla na místě důvodná obava, že zde došlo ke sražení cyklisty motorovým vozidlem.

Následně však vyšlo najevo, že se jedná o muže ve věku 44 let Rumunské národnosti, který se zde snažil vyspat z alkoholového opojení. Muž uvedl, že není nijak zraněný a strážníky nabízenou pomoc odmítl. Poté se odebral se svým kolem pěšky směrem na sídliště Vora.

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

Při běžné kontrolní činnosti v ul. Pramenská byla hlídka MP nápomocna u dopravní nehody dvou osobních vozidel, u nichž došlo ke srážce v důsledku nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly při jízdě.

Řidička jednoho z vozidel si stěžovala na bolest hrudníku, a proto byla na místo skrze operačního MP přivolána rychlá záchranná služba (RZS).
Do příjezdu RZS a hlídky Policie ČR strážníci na místě prováděli usměrňování provozu z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Cyklistické odpoledne v Mariánských Lázních

Dne 05.05.2018 uspořádala Městská policie Mariánské Lázně „CYKLISTICKÉ ODPOLEDNE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH“, neboť slunečné jarní počasí již láká první nedočkavé cyklisty.

Tato akce byla určena široké veřejnosti s cílem přispět k vyšší bezpečnosti cyklistů v silničním provozu.
Cyklistickou trasu, vytvořenou v parkovém prostředí, projelo bezmála 70 účastníků, kteří na připravených stanovištích získávali důležité informace a plnili zajímavé úkoly.
Jednalo se o prohlubování znalostí v souvislosti s voláním na tísňovou linku 155, poskytování první pomoci včetně možnosti provedení srdeční masáže na figurínách, vyhodnocování nebezpečných předmětů, s kterými je možné se na cyklistických toulkách setkat, opakování výbavy jízdního kola a připomenutí důležitosti používání reflexních prvků aj. Zpestřením programu byla možnost střelby na terč z airsoftové zbraně.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem týmům, které se na této akci podílely a připravily zajímavý obsah svých stanovišť.
Jmenovitě TRAICONT z.s., BESIP, ZZS KVK, AUTOSPEKTRUM 2000, SMS ML, MARIÁNSKOLÁZEŇSKO a v neposlední řadě panu Václavu Nekovářovi za zajištění možnosti se po náročném dni osvěžit dobrým nápojem a zahnat hlad klobásou.