Monthly Archives: Únor 2018

  • -

Nezabržděné vozidlo

Category:Události

Během běžné hlídkové činnosti v ulici Hlavní třída, nedaleko Komerční banky, strážníci zaznamenali, jak se zde parkující osobní automobil tovární značky Honda dal samovolně do pohybu.
U vozidla se však nikdo nenacházel a tak hlídka včasnou reakcí automobil vlastními silami zastavila, čímž bylo zabráněno vzniku případných škod.
Řidičku uvedeného vozidla se následně podařilo nalézt v jednom z přilehlých obchodů, která hlídce poděkovala za jejich zákrok.

Žena byla dále strážníky poučena o povinnosti uvedené v §26 odstavce 2 zákona 361/2000 Sb., kde je uvedeno, že řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.


  • -

Partnerská roztržka

Category:Události

V 18:44 hod. přijal operační MP nesrozumitelný telefonát z jednoho lázeňského hotelu “XY“. Volající komunikoval v ruštině, ale hovor byl rušen nekvalitním spojením.

Proto hlídka MP jela do tohoto hotelu prověřit nejasný telefonát.

Strážníkům bylo na místě objasněno, že mělo dojít k vzájemnému napadení zde ubytovaného páru ruské národnosti.
Důvodem hádky měla být nevěra muže.

Žena strážníkům uvedla, že jí v důsledku potyčky vznikla škoda na majetku. Muž zase poukazoval na to, že byl partnerkou fyzicky napaden. Nikdo z této dvojice nevykazoval známky zjevného zranění a nabízenou pomoc lékařského ošetření oba odmítli.

Po provedení potřebných úkonů ke zjištění totožnosti těchto osob, byli oba aktéři hlídkou MP poučeni, jak dále postupovat v případě, že by chtěli dále řešit vzniklé škody či uváděné fyzické napadení.


  • -

Oznámené násilí

Category:Události

V 23:58 hod. vyjíždí hlídka MP na základě žádosti o spolupráci s Policií ČR do ulice Havlíčkova, kde má dle oznamovatele/ky docházet k fyzickému napadání ženy mužem. Policii však nebyly poskytnuty žádné podrobnější informace, zejména upřesnění místa – bytu.

Aby tedy bylo možné co nejrychleji vyhledat byt, ve kterém mělo docházet k nahlášenému jednání, jeli na místo příslušníci Policie ČR společně s hlídkou Městské policie ML.

V 00:03 hod. byly obě hlídky na místě. V chodbě domu v němž bylo nahlášeno uvedené napadání se nacházela žena, která zde uklízela střepy skla skleněné výplně vchodových dveří. Tato žena uvedla, že se pohádali s přítelem a ten při odchodu rozbil skleněnou výplň dveří. Další potřebné úkony v této věci prováděla Policie ČR.


  • -

Rušení nočního klidu

Category:Události

V 02:16 hod. byli strážníci požádáni Policií ČR o součinnost při zákroku v ul. U Pily s tím, že přijali oznámení o skupince osob nacházející se nedaleko azylového domu, kteří se dle oznamovatele mají dopouštět rušení nočního klidu.

Při příjezdu hlídky MP na místo byli strážníci kontaktováni oznamovatelem, který upřesnil místo, odkud jde značný hluk. Jednalo se o jeden z bytů zdejší ubytovny, kam se skupinka přemístila. Vyhledat onen byt nebylo nijak složité, neboť hlasitou hudbu bylo slyšet již při samotném vstupu do objektu.

Protiprávního jednání rušení nočního klidu se zde dopouštěl jistý M.M. (23 let) slovenské národnosti.
Skutková podstata rušení nočního klidu je uvedena v § 5 odst. 1 písm. d) zák. 251/2016 Sb., u něhož je strážník oprávněn uložit pokutu příkazem na místě do výše 10.000,- Kč.

Pro tentokrát byla věc strážníky vyřešena uložením pokuty příkazem na místě ve výši 500,- Kč.


  • -

KAVKAZ

Category:Události

Přestože je komplex KAVKAZ zabezpečen detektory pohybu a oplocen k zamezení vstupu nepovolených osob, aby zde nedošlo k újmě na zdraví, najdou se lidé, kteří i přes tyto zábrany neoprávněně do objektu vstupují.

V 15:00 hod. přijal operační MP žádost o spolupráci v souvislosti s tím, že v objektu KAVKAZ služba EC Security zadržela dvě osoby.
Ztotožněním těchto osob (muže a ženy) strážníci na místě zjistili, že se jedná o G.W. (27 let) a V.M. (25 let). Uvedená dvojice překonáním několika uvedených zábran vnikla do objektu ze zvědavosti, aniž by si uvědomovala své protiprávní jednání včetně rizika ohrožení vlastního zdraví. O celé této věci byla vyrozuměna Policie ČR a odpovědné osoby, které zodpovídají za objekt KAVKAZ.