Vypáčená garáž

Vypáčená garáž

V 08:55 hod. při kontrolní činnosti v okolí garáží na Tepelské ulici hlídka MP nalezla jednu garáž vypáčenou. Na místě se nikdo nezdržoval a kontrolou v okolí nebyla nalezena žádná podezřelá osoba.
O této zjištěné skutečnosti byla neprodleně informována Policie ČR. Mezi tím operační MP dalšími úkony zjistil majitele uvedené garáže.

Policisté, kteří přijeli na místo, byli strážníky informováni o všech zjištěných faktech a celou věc převzali k dalším potřebným úkonům.

Muž, který vypadl z okna

V 23:30 hod. během hlídkové kontrolní činnosti v ulici Hlavní třída nedaleko České spořitelny, strážníci zaznamenali skupinku osob u ležícího muže na zemi.
Hlídka na místě od přítomných osob zjistila, že měl muž ležící na zemi vyskočit z okna druhého patra přilehlé budovy.

Na základě těchto poznatků byla ihned přivolána Rychlá záchranná služba (RZS) a Policie ČR.

Strážníci muže přikryli bundou, aby nedošlo k podchlazení a neustále s ním komunikovali.
Muž byl při vědomí a komunikoval. Z důvodu podezření na možné vnitřní zranění, nebylo s ležícím mužem nijak manipulováno do příjezdu odborné lékařské pomoci.

Do příjezdu RZS a Policie ČR strážníci zajišťovali místo činu a případné svědky této události.

Dopravní nehoda – ujíždějící viník

V 02:47 hod. v ul. Třída Vítězství kontaktoval hlídku MP řidič vozidla TAXI, že do jeho vozu na parkovišti u objektu Dyleň naboural řidič osobního automobilu Mazda a ujel pryč.
Na základě získaných informací hlídka MP zastavila ujíždějící vozidlo Mazda za pomoci výstražného světelného a zvukového zařízení (maják) v Hamrníkách, nedaleko hotelu Pelikán.

Operační MP o celé této věci informoval Policii ČR Mariánské Lázně, která se následně dostavila na místo, kde si celou událost převzala k dalším úkonům.

Orientační dechovou zkouškou bylo u řidiče ujíždějícího vozidla zjištěno, že řídil pod vlivem alkoholu.

Otevřená garáž

V 15:37 hod. prováděla hlídka běžnou kontrolní činnost okolí garáží v ul. Tepelská.
Strážníci zde nalezli jedu z garáží otevřenou. V okolí se však nikdo nenacházel. Vizuálně stav vrat nevypovídal o tom, že by mělo jít o otevření násilím, pravděpodobně se jednalo pouze o špatné uzamčení.
Městské policii se dalšími úkony podařilo zjistit majitelku této garáže, která byla následně o stavu věci vyrozuměna.

Krádež v Kauflandu

V 19:15 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny Kaufland, že se v prodejně nějaký muž pokusil o krádež zboží.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o jistého T. W. (27-let) polské národnosti, který se pokusil z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
Po provedení nezbytných úkonů uložili strážníci panu T. W. pokutu ve výši 2 000,-Kč příkazem na místě nezaplaceným.
Přestupek byl následně zaevidován do Informačního systému evidence přestupků.

Převrácený kontejner na elektroodpad

Převrácený kontejner na elektroodpad

V 03:35 hod. na základě telefonického oznámení, jede hlídka MP do ulice Na Výsluní, kde se mají nacházet tři muži, kteří převrátili kontejner s elektroodpadem a vytahují jeho obsah.
Při příjezdu hlídky na místo se zde již nacházel jen jeden muž, u kterého byla následně zjištěna totožnost. Jednalo se o jistého K. P. ve věku 46-let.
Hlídka poučila muže a jeho protiprávním jednání a vyzvala ho, aby dal věci do původního stavu.

Muž u cesty

V 00:10 hod. jela hlídka MP na křižovatku ulic Plzeňská x Tepelská, a to na základě občanského upozornění, že se zde již delší dobu nachází sedící muž a oznamovatel má obavu, zda je v pořádku.
Ztotožněním onoho muže, bylo zjištěno, že se jedná o jistého B. P. (54-let), který byl pod vlivem alkoholu a v důsledku toho na uvedeném místě usnul. Pan B. P. nejevil žádné známky zranění a s hlídkou bez problémů komunikoval. Nabízenou pomoc od strážníků odmítl s tím, že jde na ubytovnu.