Význam dopravní značky

 

 

Parkoviště K+R

Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.

 

 

Tato dopravní značka byla zavedena vyhláškou č. 247/2010 Sb. od 14.09.2010